Politica de confidențialitate

Securitatea datelor cu caracter personal

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, informatiile furnizate de dumneavoastra vor fi folosite de catre ROZALIA BOT exclusiv in scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de comandă vor fi folosite doar pentru a vă trimite confirmarea comenzii, promoții, buletine informative periodice (doar în măsura în care sunteți de acord să primiți acest tip de informații), facturare și pentru livrarea comenzilor etc.

Nu sunteți obligat să furnizați date personale, dar refuzul face imposibilă procesarea comenzii și continuarea livrării produselor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către echipa ROZALIA BOT.

Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal și de a solicita ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți contacta ROZALIA BOT printr-o cerere scrisă, datată și semnată. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți contacta ROZALIA BOT printr-o cerere scrisă, datată și semnată. În cazul în care va apărea problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul desfășurării campaniilor, vi se va solicita consimțământul explicit.

Renunțarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de către client se poate face în orice moment prin solicitarea transmisă la office@rozaliabot.com, de către clientul aparținând contului de Client la care se operează modificarea/actualizarea.
Politica de confidenţialitate

Scopul politicii de confidențialitate este de a oferi informații privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de către MODISTA SRL-D, societate românească, cu sediul social în AVRAM IANCU, nr. 251, Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului conform J05/209/2012 cod unic de înregistrare 29742709, denumită în continuare ROZALIA BOT.

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne străduim să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și a abrogării Directivei 95/46/CE (“GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe specifice fizice, psihologice, mentale, economice. , identitate culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților noștri, furnizorilor, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și pe reprezentanții acestora, potențialii colaboratori și colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru, https://rozaliabot. com

Persoană vizată

Conform legislatiei in vigoare, persoana fizica sau juridica beneficiara a produselor si/sau serviciilor noastre, aflata in relatie directa sau indirecta cu ROZALIA BOT, este persoana vizata. În sens restrâns, persoana vizată aparține următoarelor categorii:
Client sau potential client al ROZALIA BOT
Reprezentant sau persoana de contact a unui client ROZALIA BOT sau potential client
Salariat sau colaborator al unui client sau potential client al ROZALIA BOT
Partener de afaceri ROZALIA BOT
Salariat, reprezentant sau alt colaborator al unui partener de afaceri ROZALIA BOT
Vizitator la sediul sau depozitele noastre
Vizitator al site-ului nostru, rozaliabot.com

Informații colectate despre persoanele vizate

Numele și prenumele
Abordare
Profil social media
Interese și preferințe
Adresa de e-mail
Număr de telefon
Informații despre produsele și/sau serviciile achiziționate sau de interes

Procesarea datelor

„Prelucrarea” are un înțeles foarte larg și include aproape orice activitate care implică, în orice mod, date cu caracter personal, inclusiv obținerea, vizualizarea, înregistrarea, stocarea și dezvăluirea unor astfel de date.

Consimţământ

„Consimțământul” unei persoane vizate înseamnă orice indicație gratuită, specifică, informată și clară a dorinței persoanei vizate prin care acesta își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest lucru poate fi furnizat printr-o declarație dată de persoana în cauză sau printr-o soluție de bifare sau opt-in. În special, consimțământul nu poate fi implicat prin acțiuni sau comportamente.

Scopurile și motivele prelucrării datelor

Furnizarea produselor și/sau serviciilor solicitate de la noi
Comunicarea cu dumneavoastră (funcționarea programului; răspuns la întrebări/cereri; creare/întreținere a conturilor; diagnoza/remediere a problemelor tehnice, financiare sau operaționale; validarea, facturarea și expedierea comenzilor; îmbunătățirea serviciilor sau a gamei de produse; etc.)
Trimiterea de buletine informative. De asemenea, putem folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletine informative specializate despre serviciile și produsele noastre, precum și despre evenimente, concursuri și/sau tombole organizate de noi, dar numai dacă aveți abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul dumneavoastră expres pentru o astfel de prelucrare. Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletine informative în viitor, scriindu-ne la office@rozaliabot.com

Stocare a datelor

Stocam datele personale doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la incetarea contractului sau ultima interactiune cu noi. După expirarea perioadei, datele personale vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
Rețineți că în anumite situații reglementate expres, stocăm datele pentru perioada impusă de lege.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Atunci când datele vă sunt solicitate direct, ROZALIA BOT vă va cere să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea desfășura activitatea (inclusiv, printre altele, să oferim servicii și produse).

Dacă furnizați ROZALIA BOT datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați înainte de această dezvăluire cu privire la modul în care ROZALIA BOT intenționează să prelucreze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Dezvăluirea datelor personale

Deși în mod normal nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, putem:

dacă este necesar, transferați datele dumneavoastră, prin dezvăluirea sau furnizarea de acces la distanță, numai prin aplicații securizate, către terți, precum parteneri comerciali ai ROZALIA BOT, care acționează ca procesatori de date pentru și în numele ROZALIA BOT (de exemplu, pentru găzduire, asistenta juridica si financiara, furnizori sau prestatori de servicii care ofera asistenta de expediere), cu care ROZALIA BOT a incheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementarile UE si reglementarile nationale. Vom transfera datele către terți numai în măsura în care este necesar pentru a servi scopurilor de prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și prelucrate.
dezvăluie datele pentru a respecta legea sau ca răspuns la o solicitare din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație, ROZALIA BOT poate, de asemenea, să partajeze informațiile cu bună-credință în cazul în care considerăm că este necesar pentru a preveni sau gestiona frauda. sau pentru a proteja ROZALIA BOT.
dacă este necesar, pentru a dezvălui autorităților competente datele personale relevante, în contextul furnizării serviciilor pe care ni le-ați solicitat.

Drepturile tale

În calitate de persoană vizată, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

– dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
– dreptul la rectificare – vă va permite să vă rectificați datele personale dacă acestea sunt inexacte;
– dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
– dreptul la restricție – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de acuratețe);
– dreptul de opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege;
– dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale despre dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date către alt operator de date.

Suntem bucuroși să asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Vă puteți exercita în mod liber și în orice moment drepturile menționate mai sus și puteți afla mai multe despre aceste drepturi, depunând o cerere scrisă către noi, în calitate de operator, la adresa MODISTA SRL-D, adresa de corespondență: Avram Iancu, nr. 251, Bihor, România, sau prin e-mail la office@rozaliabot.com. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile calendaristice. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diverse aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de solicitări primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-o perioadă utilă. Dacă, în ciuda eforturilor noastre, nu reușim să vă identificăm și nu ne furnizați informații suplimentare pentru a vă identifica, nu suntem obligați să respectăm cererea.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Nu în ultimul rând, vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista si exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata pentru a decide daca este justificata sau nu. În măsura în care cererea este justificată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. În cazul în care cererea este nefondată, o vom respinge, dar vă vom informa despre motivele refuzului și despre drepturile de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa instanței.

Securitate

Ca parte a administrării site-ului nostru web, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor prezentate de prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, achiziției sau accesului intenționat. manipulare sau accidentală, acces, ștergere și modificare de către terți.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor într-un termen rezonabil de la descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un oficial competent stabilește că notificarea ar împiedica o anchetă penală sau ar dăuna securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde prompt solicitărilor dumneavoastră cu privire la o astfel de încălcare a securității datelor.

Alte site-uri web

Site-ul nostru web conține link-uri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai acestui site web, așa că atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate.

Contact

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă credeți că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ sau pentru orice altă solicitare. Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să vă răspundem în cel mai scurt timp posibil. Detalii de contact: MODISTA SRL-D, Avram Iancu, nr. 251, Bihor, Romania. Email: office@rozaliabot.com